• prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb rozliczenia podatku VAT
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia, dzieła
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń do ZUS, Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) dotyczących wynagrodzeń
 • przygotowanie wniosków o przyznanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój firmy
 • pisanie pism, wniosków, odwołań
 • sporządzanie umów
 • szkolenia wstępne dla pracowników
 • szkolenia okresowe dla pracowników
 • szkolenia dla pracodawców
 • opracowywanie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych

Z naszym biurem większość spraw załatwisz bez wychodzenia z domu.

Klient nie księguje samodzielnie dokumentów, czynności rachunkowo -księgowe wykonywane są przez indywidualnego opiekuna klienta. Klient naszego biura wraz z umową otrzymuje darmowy dostęp do aplikacji w której wystawia faktury sprzedażowe. Klient ma także dostęp do swoich dokumentów, deklaracji w dogodnym wybranym przez siebie czasie poprzez panel podatnika. Komunikacja online pozwala nam na obsługę Klientów z całej Polski. Współpraca księgowa online jest wygodnym sposobem prowadzenia księgowości bez konieczności wychodzenia z domu.

Ofertę naszego biura kierujemy do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na rozwoju firmy i nie chcą tracić czasu na papierkową robotę. Osób, które oczekują kompleksowej, rzetelnej i profesjonalnej obsługi w jednym miejscu, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Zapewniamy, że nasi specjaliści posiadają wszystkie oczekiwane kwalifikacje, licencje i doświadczenie potrzebne, aby sprostać Państwa oczekiwaniom oraz zadaniom.

Nasza oferta

Dopasuj swoje potrzeby do oferty naszej firmy

Podstawowa usługa

 • Obsługa kadrowo-płacowa

od 30 PLN

Popularna usługa

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

od 100 PLN

Rozszerzona usługa

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

od 150 PLN

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Nowoczesne biuro – Kancelaria AFP” mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rachunkowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

„Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.